Klinisk Tandtekniker Tina Larsen
Torvegade 1 1.tv, 6600 Vejen
Vejen tlf. 7536 0250

Ydelser

Ydelser

Ydelse Beskrivelse
Helproteser Helproteser erstatter alle tænder i en kæbedel. Den støtter kinden. kæbeled og læber. Sikrer tyggeevnen og bevarer dit naturlige udseende.
Delproteser En delprotese erstatter enkelte eller flere tænder. Det er altid en fordel at bevare enkelte tænder.Den sidder som udgangspunkt bedre fast end helprotesen og den fylder mindre. Selv en enkelt tand kan gøre nytte. Delproteser findes i flere typer og materialer. Stålunitor Flexprotese Gingivalt-understøttet protese.
Immidiatproteser Er en protese som indsættes umiddelbart efter tandudtrækning. Det er derfor vigtigt at behandlingen starter hos os hvorefter vi så i samarbejde med tandlægen laver behandlingsplan. Ved immidiatproteser vil der være flere kontrolbesøg og flere tilpasninger. Efter ca 6 mdr skal protesen rebaseres for at tilpasses de forandringer der er efter opheling af gummen. En immidiatprotese skal ofte udskiftes tidligere end ved almindelig protesebehandling
Implantatfixeret proteser Er en protese fixeret på implantater monteret i kæbeknoglen. Det er i dag muligt at sætte en tandprotese fast på implantater med små tryklåse. De indopererede implantater fungerer som kunstige tandrødder. Tandprotesen kommer til at sidde helt fast og den bevæger sig hverken under tale eller tygning. Typisk isættes der to stk. implantater i undermunden og eventuelt fire stk. i overmunden. Ved implantatbaseret prostetik i overmunden kan protesen fremstilles som en hestesko-form uden ganeplade.
Naturlig indfarvet protese Det er i dag muligt at indfarve protesen så det ligner naturligt tandkød og med de nuancer og farvespil som man ser i den naturlige mund. Hos personer (ofte over de 50 år) vil det være naturligt at tandkødet har trukket sig tilbage mellem tænderne. Denne detalje kan også gengives i den naturtro protese.
Rebasering/duplikering Gummerne forandre sig hele livet og derfor kan det være nødvendigt med løbende justeringer af protesen. Svindet sker langsomt og uden at man mærker det. Ved en rebasering tilpasser man protesen til dette gummesvind.
Reparation Er protesen er revnet eller knækket i to dele eller har tabt en tand og skal du kontakte os hurtigst muligt. De fleste reparationer kan klares samme dag og du er velkommen til evt. at vente i vores venteværelse. Hvis din tandprotese går i stykker er det vigtigt at du aldrig selv prøver at lime på protesen. I værste fald kan den ikke sættes korrekt sammen og derved ikke repareres.